* Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
* Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
* Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
* Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
* Tutuklamaya itiraz başvurusu,
* Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
* Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
* Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
* İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
* İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Kişi hak ve özgürlüklerine en derin hukuki müdahaleleri barındıran bir hukuk dalı olması nedeniyle ceza hukuku son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda genel olarak hukuk büromuzca soruşturma ve kovuşturma evrelerini kapsayan usul hukukuna ilişkin destek sağlamakla birlikte, tıp, ceza hukuku, bilişim ve medya hukuku, ekonomi ceza hukuku, bankacılık ceza hukuku fikri ve sınai mülkiyet hukuku gibi spesifik alanlarda da etkin hizmet verilmektedir. Bu kapsamda ekibimiz, bu alanda akademik destek almakta ve sorunların çözümünde aktif rol almaktadır.