GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK MADDE 155)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU TCK MADDE 155

(1) Başkasına ait olup da, (29.06.2005, 5377 s.k ile ek ibare) muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.(Asliye Ceza Mahkemesi)

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.(Asliye Ceza Mahkemesi)

-Maddenin 1. fıkrasındaki suçtan dolayı CMK'nın 100/4. maddesi hükmüne göre, tutuklama kararı verilmez.

-Birinci fıkradaki suçun takibi şikayete bağlıdır ve uzlaştırmaya tabidir. İkinci fıkradaki suçun takibi şikayete bağlı değildir.

-Maddenin 2. fıkrasındaki suçla ilgili tutukluluk süresi CMK'nın 102/1. maddesi uyarınca en çok 1 yıldır. Zorunlu hallerde 6 ay daha uzatılabilir. Bu süreye kanun yolunda geçen süre dahil değildir.

-Bu suçlarla ilgili CMK'nın 128. maddesi uyarınca hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerine el konulabilir.

-Bu suçlarla ilgili, kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabilir, idaresi için kayyım atanabilir.

-Maddenin birinci fıkrasındaki suç için olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıl, 2. fıkrasındaki suç için ise 15 yıldır.

-Bu suçla ilgili zincirleme suç hükümleri uygulanabilir.

 

 

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Bu nedenle, sanığın ''evine ait elektrik faturası ile market ve benzin istasyonundan kendi adına yaptığı alışverişi derneğin parasıyla ödemesi ve dernek şubesine ait telefonu özel işlerinde kullanması'' biçiminde gerçekleşen eylemlerin bir bütün halinde zincirleme şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma olarak vasıflandıran yerel mahkeme hükmü ile vasıflandırmayı isabetli bulan Özel Daire ilamında bu yönden herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.(CGK. 08.10.2013, 2012/5-1275-2013/419)

Özü: Güveni kötüyü kullanma suçunda zincirleme suç

Emlak komisyoncusu olan sanığın ev satın almasına aracılık ettiği katılandan evin peşin satış bedeli, komisyon ücreti ve masraflar için 85.000 Sterlin aldığı, katılanın talimatı ve isteği doğrultusunda bu paradan evin satış bedeli olan 78.000 Sterlini mal sahibine peşin olarak ödemesi gerektiren sadece 30.000 Sterlini ödediği, kalan 48.000 Sterlini uhdesinde tutup altı ay sonra ödeyeceğini söylediği, söz verdiği tarihte kalan bedeli ödemeyince mal sahibinin satıştan vazgeçip cezai şart olarak bir miktar kesinti yaparak aldığı parayı sanığa iade ettiği,  sanığın bu parayı da hesabına geçirip katılana vermediği somut olayda, sanığın katılandan güvenini kötüye kullanıp tek bir seferde para alması, bu üzerinde farklı tarihlerde ve değişik biçimlerde tasarrufta bulunmasının yeni bir suç teşkil etmemesi karşısında, işlemiş birden çok suç bulunmadığından, zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartlarının bulunmadığı kabul edilmelidir. (CGK. 03.06.2014, 2013/15-396-2014/299)

Kaynakça: ARTUÇ, Mustafa, Pratik Türk Ceza Kanunu, Dördüncü Baskı, Adalet Yayınevi,2018.

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Nusret Çetin' e aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Avukat Nusret Çetin - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.