Avukat Nusret Çetin

Avukat Nusret ÇETİN, 1981 Van doğumludur. Van Milli Piyango Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul  Üniversitesi Yabancı Diller  Bölümünü Türkiye derecesi ile kazanmış, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği Eğitimini almış, Her üç bölümü de derece ile bitirmiştir.Türkiye'nin en köklü ve prestijli kurumlarında eğitmenlik yaptıktan, sonra hep, hayalini Kurduğu, idealize ettiği ve kendisinin de bir zamanlar muzdarip olduğu hukuksuzluklar ile savaşmak, hak arayanların yanında olmak için, hem İstanbul Üniversitesinde hem de İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde  hukuk eğitimi almış ve Onur Belgesiyle mezun olmuştur. Avukatlık Stajını İstanbul'da başlatmış, Türkiye'nin en parlak Avukatlık ortaklıklarında hem yerli hem de yabancı müvekkillerle çalışmış, geniş bir yelpazede hukuki uyuşmazlıklarda taraf olmuştur. Avukatlık stajının ardından, kurduğu hukuk bürosuyla İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Bakırköy'de yoğun olarak mesleğini icra etmiştir. Avukatlık kariyerine başlar başlamaz, yıllardır farklı sektörlerdeki ilişkilerini de kullanarak geniş bir müvekkil kitlesi yaratmış. Çetin Hukuk ve Danışmanlık bürosunda 2015 yılından beri İstanbul'da ve Van da serbest avukatlık yapmaktadır. Özellikle Ceza Hukuku ve Ticaret Hukukuna büyük bir ilgi göstermekte, an itibarı ile ceza hukukunda akademik çalışmalar ve İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE YÜKSEK LİSANS yapmaktadır. Özellikle anadil düzeyinde İngilizce ve İspanyolca bilmesinden mütevellit birçok yabancı müvekkil ve şirkete hem danışmanlık hem de avukatlık desteği sunmaktadır.                                                                                                               

                                                              HUKUK ALANINDA TAMAMLAMIŞ OLDUĞU EĞİTİMLER

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi(Y), İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans
 • İstanbul Barosu CMK Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi-Sanık Müdafiliği ve Mağdur Şikâyetçi, Katılan Vekilliği Eğitimi/ Belgesi
 • Çapraz Sorgu, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Düşünce ve İfade Hürriyeti alanlarında çalışmalar
 • Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı-Uzlaştırma eğitimi/Belgesi
 • Başkent Üniversitesi- Tüketici Hukuku Eğitimi/Belgesi
 • Başkent Üniversitesi- Sağlık Hukuku/Belgesi
 • Başkent Üniversitesi-İstinaf Eğitimi/Belgesi
 • İstanbul Barosu, Çocuk Hakları Eğitimi/Belgesi
 • TBB-Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi /Belgesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi- Uzlaştırma Temel Eğitimi
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi- participation in the mediterranean coloqıum in Honour of Prof Ali Bencheneb - Where Does International Arbitration Go?
 • English For Lawyers, Contract Drafting, İnternational Commercial Arbitration
 • Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Programı
 • Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmüş ve yürütmektedir.

 

Avukat Nusret ÇETİN, kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Tazminat Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İmar Hukuku ve Medeni Hukuk başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Dolayısıyla Çetin   Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, günümüz dünyasında hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en temel güvence mekanizması olduğu bilinci ve şiarı ile, avukat-müvekkil arasında temel mesleki prensiplere hassasiyet göstermekteyiz.                                                                                               

                                                                HUKUK BÜROMUZUN AVUKATLIK MESLEK İLKELERİ

 • Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

 

 • Gizlilik ve Mesleki Sır: 'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Hukuk büromuzBM Havana Avukatlık Kuralları, AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait tüm bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta olup üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

 

 • Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında bağımsızlık etkin bir savunma için olmazsa olmazımızdır. Avukat, mesleğini icra ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Çetin Hukuk bürosu, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.