Askeri Suçlar;

 •  Firar
 • Emre ittiatsizlikte ısrar
 • Amir veya üste fiili taaruz
 • Amir veya üstü tehdit
 • Asta müeessir fiil
 • isyan
 • fesat
 • Kendini askerliğe elverişsiz hale gerirme  gibi sadece Askeri Ceza Kabununda yer alan ve ancak askeri şahısların işleyebilecekleri sırf askeri suçları yanında; 
 • Görevi İhmal 
 • Rüşvet 
 • Tahsirle yaralama
 • casusluk gibi unsurları tamamen veya kısmen diğer kanunlarda veyahut Askeri Ceza Kanununda düzenlenmekle beraber cezalandırma bakımından TCK 'a yollama yapılan asker olmayan kimseler tarafından da işlenebilen ve askeri bir yararı korumak amacını güden askeri suç benzeri suçlardır.

 

AVUKAT NUSRET ÇETİN HUKUK BÜROSU OLARAK  ASKERİ CEZA KANUNUNDA  VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ HUKUKİ UYUŞMAZLIK VE SUÇLARALA ALAKALI UZMAN  VE TECRÜBELİ AVUKAT ARKADAŞLARIMIZLA PEROFESYONEL HUKUKİ DESTEK SUNUYORUZ...