İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yoldan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Tüzel yahut gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerden doğan alacakların tahsili amacıyla icra dairelerinde, icra mahkemelerinde veya sulh hukuk mahkemeleri nezdinde yapılacak başvurular, buralarda müvekkillerimize ait dosyaların etkin takibi; borçlu, alacaklı ve üçüncü kişiler arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü ile iflas hukuku kapsamında iflasın ertelenmesi, konkordato gibi konuları kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsar.