* Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
* Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
* Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
* Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
* Mirasta tenkis davası,
* Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
* Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
* Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.