3. KİŞİNİN BYLOCK MESAJ İÇERİĞİNDE İSMİNİN GEÇMESİ ( BERAAT KARARI)

BYLOCK MESAJ İÇERİĞİ 3 ŞAHIS BİLGİSİ
 
 ÖRGÜT LİDERİNİN TALİMATI İLE MÜNHASIRAN ÖRGÜT MENSUPLARINCA   GİZLİLİĞİN TEMİNİ İÇİN  KULLANILAN BYLOCK  ÜZERİNDEN GÖRÜŞEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN  MESAJ İÇERİKLERİNDE  ADININ GEÇMESİ,  SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ VE İNANDIRICI DELİL DEĞİLDİR.
YARGITAY 16. Ceza Dairesi 05.07.2019 tarihli  2019 / 521 Esas  2019 / 4769 Karar Sayılı Karında; "örgüt mensuplarınca gizliliğin temini için kullanılan Bylock üzerinden görüşen üçüncü şahısların mesaj içeriklerinde adının geçmesinin, mesaj muhtevası da gözetildiğinde müsnet suçlar ve/veya silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek ya da hiyararşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarının işlendiğine dair yeterli ve inandırıcı delil niteliği taşımadığı da gözetilerek sanığın 5271 sy. CMKnın 223/2-e maddesi gereğince ispat edilemeyen müsnet suçlardan beraatine" demiştir.