Banka ve finans kurumlarına yönelik bankacılık ve finans avukatı olarak faaliyet gösteren büromuz, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki konularda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunmaktadır.

– Banka ve finans kurumlarına ilişkin ipotek, teminat, kredi, leasing ve factoring ve benzeri diğer işlemlerin takip edilmesi

– Banka ve finans kurumları nezdinde kredi ve finansman vb. Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve görüş verilmesi

– Banka ve finans kurumlarının her türlü hak ve alacak takiplerinin yapılması