* İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
* İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
* İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
* Avukatlık danışma hizmetleri.

İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılamak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelikle işverenin hak ve sorumlulukları, iş güvenliğinin sağlanması, kıdem-ihbar tazminatları, işçi işveren arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, bu sözleşmelerin feshi, iş kazaları, mesleki hastalıklar, işe iade davaları, toplu iş sözleşmeleri, grev-lokavt, iş yeri devri ve bunun sonucunda işçiler hususunda oluşacak hukuki durumlar, güncel kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.