* Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
* İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
* Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
* Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
* Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
* Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,*
* Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.