Hakaret, onur kırıcı ve iftira niteliğindeki yayınlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi, yazılı ve görsel yayınlara karşı tekzip prosedürünün işletilmesi, basın ve medya kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti.